Jag är lokal producent. Hur kommer jag i kontakt med ICA?


Är du lokal producent och vill komma i kontakt med ICA?

Grundkriterier för att kunna leverera i butikspacksflödet.
Klicka på respektive rubrik för närmare förklaring.

1. Du ska ha en etablerad distribution i ditt lokala område.
Du ska redan idag leverera till minst 15 butiker i ditt närområde.
 

2. Du ska ha en plan för din fortsatta verksamhet samt ha teknisk utrustning.
Du ska ha en införsäljningsplan för de butiker du vill säljbearbeta. Du ska också göra en försäljningsprognos för såväl lite kortare sikt (1-2 år) som för lite längre sikt (3-5 år).

Du måste också ha tekniska förutsättningar för EDI-kommunikation. Vald IT-leverantör initierar det som kan behövas.

 

3. Ditt sortiment ska godkännas av ICAs kategoriorganisation.
När du anmäler ditt intresse för butikspacksflödet för den region du önskar leverera till gör ICAs kategoriansvarige en bedömnning av hur dina produkter stämmer in i produktmixen totalt inom kategorin. I denna bedömning kan krävas att vi får varuprover från dig.

4. Du måste ha en godkänt IP Livsmedelscertifiering.
ICA jobbar aktivt med kvalitetssäkring i hela kedjan, från producent till butik. Du måste därför ha en godkänd IP Livsmedelscertifiering. Krav på IP Livsmedelscertifiering ställs även på producenter som inte levererar genom ICAs system men har sitt företag och sina produkter marknadsförda på ICAs intranät.
 

Har du ingen tredje parts kvalitetscertifiering kan du kontakta någon av nedanstående revideringsföretag. 

Kiwa Aranea
Box 1940
751 49 UPPSALA
tel vx 018 17 00 00

ProSanitas Certifiering AB
Box 9006
400 91  Göteborg
Telefon: 031-7710070
info@prosanitas.se

Intertek Semko Certification AB
Box 1103
164 22 KISTA
tel: vx 08 750 03 33

 

ControlCert
Box 12
614 21 Söderköping
tel: 0121 100 02
www.controlcert.se


Kostnad för revision
Certifierade företag betalar en årlig anslutningsavgift till Sigill Kvalitetssystem* och därefter tillkommer kostnaden för revisionen som bestäms av certifieringsföretaget.

ICA samarbetar för närvarande med Kiwa Aranea.

 

*För uppdaterad uppgift om kostnad Sigill Kvalitetssystem (rubrik: Kostnad för certifiering): http://www.svensktsigill.se/


5. Systemstöd och teknisk utrustning.

All administration och kommunikation sker elektroniskt. Grundutrustning hos dig är en dator med Internetuppkoppling samt en laserskrivare.6. Elektroniska certifikat och koder.
All administration och kommunikation sker, som tidigare nämnts, elektroniskt. Du måste därför förbereda för detta genom att:
 

1. skaffa ett avtals-GLN från GS1
2. skaffa EAN-koder från GS1
3. förbereda alla fakta som skall fyllas i på ett varucertifikat (VCD).

Avtals-GLN, EAN-koder samt varucertifikat hanteras via GS1, www.GS1.se.

Genom GS1 abonnerar man på koder. Avgiften grundas på ditt företags omsättning. Man kan antingen beställa företagsprefix eller enstaka koder. Enstaka koder väljer du i de fall du vet att du bara ska koda en artikel. Är det däremot fråga om fler artiklar väljer du företagsprefix.

Guide till GS1-systemet finns att ladda ner från hemsidan.

Varucertifikat (artikelinformation)
Varucertifikat behövs för att man ska kunna köpa in varor, hantera dem systemmässigt, ta emot dem, lagerhålla samt distribuera till butik och ge korrekt information till konsumenterna. Varucertifikat hanteras bl.a. av:
 

• Expert Systems (http://www.expertsystems.se)
• Prevas AB (http://www.prevas.se)

Kontakta något av företagen för information om produkter för ditt företag. Vissa av företagen erbjuder registreringsservice. Tjänsten är inte kostnadsfri, men är det bara ett fåtal produkter du ska lägga upp certifikat för är tjänsten effektiv.

7.  Förpackningsgranskning
Förpackningar och märkning av förpackningar måste uppfylla hållbarhet- och läsbarhetskrav som ICA ställer.

För övergripande guidning till numrering och streckkodsmärkning, hämta manual på GS1s hemsida. 

Detaljhandelns förpackningsguide finns att hämta på ECRs hemsida.